KORTE TERUGKOPPELING INLOOPAVOND HERINRICHTING DEESTRAAT

7 juni 2023

Op 18 april 2023 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland met aannemingsbedrijf Gebroeders Moerland een inloopavond verzorgt over het project ‘Herinrichting Deestraat’. De belangrijkste input van die sessie is nu van een antwoord voorzien.

Via deze link vindt u de antwoordnotitie. We hebben zoveel mogelijk reacties op tekening verwerkt, maar in een enkel geval kunnen we niet aan een wens tegemoet komen. Wij hopen op begrip van de betreffende bewoners.

De werkzaamheden starten in het 4e kwartaal van 2023. Zodra de concrete planning bekend is, publiceren we dat via deze website.

Posted in Nieuws | Comments Off on KORTE TERUGKOPPELING INLOOPAVOND HERINRICHTING DEESTRAAT

Notulen openbare vergadering 2022.

De notulen van de openbare vergadering van 2022, zijn op de website geplaatst.
u kunt ze vinden op:
https://www.dorpsraad-bruinisse.nl/vergaderingen/openbare-vergaderingen/

Posted in Nieuws | Comments Off on Notulen openbare vergadering 2022.

Duurzame regelingen en subsidies voor bedrijven , verenigingen en woningeigenaren.

Posted in Nieuws | Comments Off on Duurzame regelingen en subsidies voor bedrijven , verenigingen en woningeigenaren.

Adviesraad Sociaal Domein in gesprek met inwoners

Posted in Nieuws | Comments Off on Adviesraad Sociaal Domein in gesprek met inwoners

Algemene Ledenvergadering 28-09-2022.

Woensdag 28 september 2022, houdt de Dorpsraad Bruinisse haar openbare vergadering.
Deze vindt plaats in de kantine van v.v. Bruse Boys.
Indien u met de auto komt, kunt u het sportpark bereiken via het parkeerterrein aan de Nijverheidsweg 25,
anders kunt u het sportpark bereiken via de ingang aan het Bakkersgat.
 
De agenda is als volgt:
1.  Opening door de voorzitter
2.  Vaststellen notulen vergadering 14 mei 2019
3.  Vastleggen statuten, inschrijven bestuursleden voorjaar 2022
4.  Kennisgeving (aanstaand) aftreden en voornemen tot herbenoeming
5.  Financieel verslag door de penningmeester
6.  Verslag Kascontrolecommissie
7.  Pauze
8.  Woningbouw
9.  Windfonds Krammer
10. Ledenwerving
11. Rondvraag
 
Tijd: 19:30
Zaal open: 19:00
Koffie en thee worden u vooraf en in de pauze aangeboden door de Dorpsraad. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met elkaar in de kantine.
 
Zien we u daar!?
 
De Dorpsraad.
Posted in Nieuws | Comments Off on Algemene Ledenvergadering 28-09-2022.

Pannakooi!?

 

Beste dorpsgenoten,

De dorpsraad heeft het plan opgevat om samen met het windfonds een speeltoestel te laten plaatsen in Bruinisse.
De dorpsraad dacht zelf aan een Pannakooi.

Graag zouden wij van jullie horen wat hier een mooie plaats in het dorp voor zou zijn.
Wanneer je een ander leuk idee en/of  locatie hebt, horen wij dat uiteraard ook graag! 

Stuur je idee of locatie kort omschreven aan info@dorpsraad-bruinisse.nl

 

Posted in Nieuws | Comments Off on Pannakooi!?

Visserijdagen 2022 – 14, 15 en 16 Juli 2022.

Voor wie het nog niet wist of misschien nog twijfelde, je kan je klaar gaan maken voor een spetterende editie van de Visserijdagen in 2022!
Op 14, 15 en 16 juli zijn de visserijdagen als vanouds weer terug met een leuk programma voor jong en oud!


Never change a winning a team, dus ook dit jaar hebben is er weer gewoon een Miss Visserij, sloep roeien, is er een braderie, super toffe muziek, genoeg drank en natuurlijk niet te vergeten een kermis! 

Zien we jou ook weer terug deze zomer?
http://www.visserijdagen-bruinisse.nl/

Posted in Nieuws | Comments Off on Visserijdagen 2022 – 14, 15 en 16 Juli 2022.

Enquête woningvraag 2021

Middels een schrijven van 24 mei 2021 heeft de Dorpsraad aangekondigd een korte vragenlijst rond te laten gaan om de woningbehoefte in Bru in kaart te brengen. We hebben uw input nodig om nieuwbouw in Bru te realiseren.

Lees verder en download het formulier hier

Posted in Nieuws | Comments Off on Enquête woningvraag 2021

Save the date!

De openbare jaarvergadering 2020 van Dorpsraad Bruinisse staat dit jaar gepland op dinsdag 19 mei a.s.. Locatie: Dorpshuis. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30. Agenda volgt.

Posted in Agenda openbare vergaderingen, Nieuws | Comments Off on Save the date!

VSBfonds zoekt maatschappelijke initiatieven in Zeeland om te financieren

De bronafbeelding bekijken

Donderdagmiddag 13 februari a.s. zijn mensen die financiering zoeken voor hun sociale of culturele activiteit welkom bij het spreekuur van VSBfonds in Zierikzee.

Mensen met mooie ideeën

Tijdens het spreekuur (13.00 en 15.30 uur) kunnen mensen met een idee kennis maken met medewerkers van VSBfonds en met hen bespreken of hun initiatief in aanmerking komt voor het indienen van een subsidieaanvraag.

Wilt u in gesprek met één van onze adviseurs, meldt u zich dan via infozeelandbrabant@vsbfonds.nl met een korte omschrijving van uw initiatief.

VSBfonds financiert projecten waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit die lokaal of regionaal impact heeft. Of waarmee mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap.

Over VSBfonds

Medewerkers van VSBfonds trekken het land in om, in samenwerking met regionale partners zoals de Zeeuwse Bibliotheken, te spreken met mensen die financiering zoeken voor hun initiatief.

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in sociale en culturele projecten die de kwaliteit van de Nederlandse samenleving ten goede komen. Meer informatie over het fonds is te vinden op www.vsbfonds.nl.

Posted in Nieuws | Comments Off on VSBfonds zoekt maatschappelijke initiatieven in Zeeland om te financieren

Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat

De locatie Dreef/Nieuwstraat is waar voorheen de Lada garage van de firma Bal en de C1000 waren gevestigd.

De garage en de C1000 zijn jaren geleden gesloten en opgekocht voor herontwikkeling. Deze panden zijn samen met de woning aan de Dreef 10 in 2012 gesloopt, met het oog op herontwikkelingsplannen van de nieuwe eigenaren.

De locatie Dreef/Nieuwstraat vormt, naast de locatie Kop Nieuwstraat, een andere belangrijke plek in het centrum van Bruinisse die voor herontwikkeling in aanmerking komt. In het Masterplan is gekozen voor een concentratie van winkelvoorzieningen tussen de Dreef en het Dorpsplein/Kerkplein, waarbij de Nieuwstraat een verbindende straat vormt. Zo kan een compact centrum ontstaan.

In het Masterplan is voorzien in de mogelijkheid voor verplaatsing van de Albert Heijn supermarkt naar de locatie Dreef/Nieuwstraat. Aanvankelijk was dat ook het plan. De eigenaar heeft eind 2016 zijn plan gewijzigd door te kiezen uitbreiding van de supermarkt op de huidige locatie. Dit plan gaat wel gepaard met nieuwbouw op de locatie Dreef/Nieuwstraat. De ontwikkeling zal in een paar fases plaatsvinden, gecombineerd met herinrichting van de openbare ruimte.

Uitbreidingsplannen Albert Heijn supermarkt stap verder

De gemeente heeft met de eigenaar van de Albert Heijn supermarkt afspraken gemaakt om het nieuwe plan voor uitbreiding van de supermarkt en herontwikkeling van de locatie Dreef/Nieuwstraat te kunnen realiseren. De nadere planvorming en uitvoering is opgedeeld in een aantal fases.

In eerste instantie werken we aan het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders daarover later dit jaar een besluit. We berichten u daarover te zijner tijd op deze website, maar ook via Wereldregio over de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Fase 1: Uitbreiding Albert Heijn supermarkt

De eigenaar van de supermarkt heeft de wens om een kwaliteitsslag te maken op de huidige locatie door de winkel uit te breiden.  Om dit te kunnen realiseren wordt op de locatie, waar voorheen de woning op het perceel Dreef 10 stond, bebouwd met een nieuw gebouw van maximaal 450 m² waarin de winkels Etos en Gall&Gall een plek krijgen. De bedoeling is om op de eerste verdieping drie appartementen te realiseren. Het winkelpand aan de Dreef 2 wordt met een kleine 200 m² tot een oppervlakte van maximal 1.740 m² vergroot.

Fase 2: Nieuwbouw hoek Dreef/Nieuwstraat

Op de hoek Dreef/Nieuwstraat waar nu tijdelijk een parkeerterrein is aangelegd, komt in een volgende fase een nieuw gebouw (oppervlakte maximaal 250 m²) met een aantal units voor kleinschalige detailhandel of andere commerciële dienstverlening (geen horeca) op de begane grond. De wens is op de verdieping maximaal 6 appartementen te realiseren. Tussen dat gebouw en de bestaande bebouwing aan de Nieuwstraat is nog een nieuw te bouwen woning in de planvorming opgenomen.

Hoe het woonprogramma in zowel fase 1 als 2 er precies uit gaat zien is mede afhankelijk van de nadere uitwerking van het gemeentelijke woonbeleid en de mogelijkheden die de initiatiefnemer in dat kader straks nog kan creëren om woningen te kunnen realiseren. Meer informatie over de Woonvisie 2017-2028 vindt u op de gemeentelijke website.

Herinrichting openbare ruimte omgeving Dreef

Het parkeerterrein dat in het voorjaar van 2018 is aangelegd is tijdelijk. De herontwikkeling van de locatie Dreef/Nieuwstraat gaat gepaard met een ingrijpende wijziging van de openbare ruimte. In het schetsontwerp herinrichting openbare ruimte dat in juli door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld, wordt uitgegaan van het verleggen van de huidige straat de Dreef in noordelijke richting.  Het huidige parkeerterrein wordt uitgebreid. In overleg met de ontwikkelaar bepalen we wanneer we de openbare ruimte gaan herinrichten. Eerst moeten die plannen nog verder worden uitgewerkt.

Nieuwstraat C1000

Hoek Nieuwstraat/Dreef garage Bal

 

Woning Dreef 10

Locatie Dreef 10

Winkelpand AH supermarkt Dreef 2

Huidige situatie straat Dreef en parkeerterrein

Nieuw beoogde situatie straat Dreef en parkeerterrein

Posted in Nieuws | Comments Off on Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat

Dorpsraad Bruinisse op FACEBOOK

images85KVVWR1

 

Posted in Nieuws | Comments Off on Dorpsraad Bruinisse op FACEBOOK