Wat doet uw dorpsraad?

Ooit werden dorpsraden in het leven geroepen om een schakel te vormen tussen het gemeentebestuur en de plaatselijke bevolking. Zij waren als het ware voor het gemeentebestuur de voelsprieten voor wat er leefde onder de inwoners. Tevens vormden zij voor het gemeentebestuur het aanspreekpunt over het gebeuren in de kernen.
Deze verbindingsfunctie heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het -vaak al in een vroeg stadium – signaleren van problemen en ontwikkelingen. Door actief mee te denken, kunnen we dan mee helpen een voor Bru goede oplossing te vinden c.q. de ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen. Op deze manier hebben wij invloed op het beleid!
Vandaag de dag is de Bruse dorpsraad veel meer dan een schakel tussen inwoner en gemeente. Zeker, de dorpsraad houdt zich nog volop bezig met zaken als verkeersveiligheid, de herinrichting van het oude centrum, bestemmingsplanwijzigingen enz. Kortom, al die taken die zij oorspronkelijk op haar bordje kreeg. Maar de dorpsraad vervult ook een belangrijke sociale functie in het dorp, waarvan een voorbeeld: de dorpsraad organiseert de jaarlijkse dodenherdenking.
Verder beschikt de dorpsraad over een eigen subsidiebudget dat zij jaarlijks zo goed mogelijk verdeelt tussen verenigingen en clubs die zich inzetten voor de Bruse gemeenschap.
Het is van belang te melden dat de dorpsraad over het door haar gevoerde beleid 1 maal per jaar in een openbare vergadering verantwoording aflegt. Tevens worden in deze vergadering zo nodig nieuwe bestuursleden gekozen.
Wanneer u in contact wilt komen met de dorpsraad kunt u dat op de volgende manieren doen:
– Persoonlijk aanspreken
– Per email: info@dorpsraad-bruinisse.nl