Besluitenlijst

De dorpsraad heeft begin 2017 besloten om i.p.v. notulen bestuursvergadering een besluitenlijst te publiceren.