Onze visie

 

De kracht van het dorp(s)leven binnen de gemeente Schouwen-duivenland te promoten en continueren.
Bruenaren helpen met het bundelen van hun talenten en kwaliteiten om gezamenlijk een vitale, duurzame, prettige en veilige leefomgeving in Bru te realiseren en behouden.

De Dorpsraad Bruinisse wil samen met de inwoners de leefomgeving zo organiseren dat zij in alle levensfasen prettig kunnen wonen voor nu en in de toekomst.

Bij dit alles staan voor ons onderstaande kernwaarden centraal 

  • Dorpsgevoel behouden 
  • Samenleven 
  • Plezier 
  • Vernieuwing 
  • Duurzaam 
  • Verbinden 

De rol van de Dorpsraad is om de wensen en behoeften van de Bruenaren op te sporen en bundelen.
Om vervolgens in samenwerking met de Bruenaren, overheid en overige instanties hier uitvoering aan te geven.
Ook wil de Dorpsraad particuliere initiatieven stimuleren en daar waar nodig ondersteunen.
 

Daarnaast vormt de Dorpsraad een platform voor de in het dorp aanwezige organisaties en verenigingen om de samenwerking tussen deze groepen en personen te behouden en waar nodig te bevorderen. 

De Dorpsraad is van mening dat door de individuele kracht en kwaliteit van de Bruenaren te stimuleren en in te zetten voor het collectief er een vitale duurzame leefomgeving wordt gecreëerd waarin verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Vanuit deze verbondenheid met de omgeving kunnen Bruenaren, ieder naar vermogen en op eigen wijze, hier een bijdrage aan leveren.