Category Archives: Verslagen Bestuursvergaderingen

Verslag bestuursvergadering 04-04-2016

Opening   VZ opent de vergadering en stel kort de gasten voor. Kees Paauwe stelt zich voor en Menno Paaimans ook.   Een entree met cachet – Gasten   De VZ vat kort de klachten samen. Buurtschouw kort besproken. Marja … Continue reading

Posted in Verslagen Bestuursvergaderingen | Comments Off on Verslag bestuursvergadering 04-04-2016

Verslag bestuursvergadering 29-2-2016

Opening   VZ is verheugd over het toetreden van Marja Maaskant. Ronic heeft J. de Ronde heeft helaas te weinig tijd om het voorzitterschap op zich te nemen. De functie blijft vacant.   Goedkeuring notulen 25-01-2016   Datum volgende vergadering … Continue reading

Posted in Verslagen Bestuursvergaderingen | Comments Off on Verslag bestuursvergadering 29-2-2016