Enquête woningvraag 2021

Geachte lezer,

Middels een schrijven van 24 mei 2021 heeft de Dorpsraad aangekondigd een korte vragenlijst rond te laten gaan om de woningbehoefte in Bru in kaart te brengen. We hebben uw input nodig om nieuwbouw in Bru te realiseren.

In de enquête treft u een tabel met daarin in horizontale rijen een aantal budgetklassen, en in de verticale kolommen een aantal typen woningen. Neemt u hierbij de cursieve uitleg boven de tabel in acht en kruis één mogelijkheid aan. Er wordt u tevens gevraagd om uw naam en contactgegevens. Deze hebben wij nodig om te laten controleren of we een realistisch beeld van de woningvraag krijgen. De ingevulde lijsten worden gedeponeerd bij Klaassen Notarissen te Zierikzee. Uw persoonlijke gegevens zijn niet inzichtelijk voor de Dorpsraad en de resultaten worden anoniem en niet-herleidbaar verwerkt. Ook uw eventueel ingevulde e-mailadres wordt niet gekoppeld aan de onderzoeksresultaten. Uw privacy wordt op deze wijze gewaarborgd.

Na het downloaden dient u het document te openen in uw webbrowser (om bewerken mogelijk te maken), in te vullen en op te slaan op uw eigen apparaat. Aansluitend  dient u het document via de e-mail te verzenden naar info@klaassennotarissen.nl. In de onderwerpregel dient u op te nemen “T.a.v. mevr. mr. N.E. Soeters-Schot – Woningbehoefte Bruinisse”. U kunt de enquête tot en met 14 juni 2021 versturen.

Mocht u niet in staat zijn de vragenlijst digitaal in te vullen en te verzenden, kunt u contact opnemen met dhr. N.P. de Danschutter (0111-482123), mevr. M. Maaskant (marjamsk60@zeelandnet.nl) of dhr. R. van Klinken (rikvanklinken@gmail.com). Er wordt dan voor gezorgd dat u een vragenlijst op papier in kunt vullen. U krijgt een enveloppe met daarop de adresgegevens van de notaris, één van de genoemde personen kan de brief eventueel voor u verzenden naar de notaris. Een postzegel is niet nodig. De ingevulde enquête dient uiterlijk 14 juni 2021 bij de notaris aanwezig te zijn. 

Als u meer informatie wenst omtrent dit initiatief of over deze enquête, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Dorpsraad, dhr. N.P. de Danschutter (0111-482123).

Klik hier om de enquête te downloaden.