Welkom bij de Dorpsraad Bruinisse

Op deze website kunt u ontdekken wat we doen, wie we zijn, wanneer we vergaderen en welke besluiten we hebben genomen, of van plan zijn te nemen. We zijn geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigen het dorp als het om leefbaarheid gaat en hebben daarover regelmatig overleg met de gemeente. Eén keer per maand komt de dorpsraad bij elkaar: niet omdat we zo graag vergaderen, maar omdat er altijd weer veel te bespreken en te doen is. Verderop deze site kunt u zien waar we ons mee bezig houden(kijk op ‘visie’ en ‘vergaderingen’), maar ook wie we zijn (‘dorpsraad’) zodat u ons persoonlijk aan ons jasje kunt trekken met uw klachten, opmerkingen of initiatieven. Mailen mag ook, en u bent uiteraard meer dan welkom op onze openbare vergadering in de Vanger.

Dorpsraad Bruinisse op FACEBOOK

images85KVVWR1

 

Spuiproject Bruinisse


DNWG voert vanaf 19 maart 2018 in opdracht van Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de drinkwaterleidingen. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

De werkzaamheden in Bruinisse en omgeving duren in totaal ongeveer 3 weken. Bewoners ontvangen tenminste een week voorafgaand aan de werkzaamheden in uw straat een brief van ons. In deze brief staat wat de werkzaamheden voor bewoners betekenen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Website van DNWG

 

Herinrichtingsplan hart Bruinisse

Op 29 november is er in het dorpshuis van Bruinisse een openbare informatiebijeenkomst over het plan van aanpak voor herinrichting van het centrum van Bruinisse.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze avond. De deuren zijn geopend vanaf 19.00 uur. De avond start om 19.30 uur en eindigt omstreeks 20.30 uur.

U kunt hier alvast de plannen inzien.

Plan van aanpak Bruinisse

Plan van Aanpak Bruinisse – Tijdsplanning