Welkom bij de Dorpsraad Bruinisse

Op deze website kunt u ontdekken wat we doen, wie we zijn, wanneer we vergaderen en welke besluiten we hebben genomen, of van plan zijn te nemen. We zijn geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigen het dorp als het om leefbaarheid gaat en hebben daarover regelmatig overleg met de gemeente. Eén keer per maand komt de dorpsraad bij elkaar: niet omdat we zo graag vergaderen, maar omdat er altijd weer veel te bespreken en te doen is. Verderop deze site kunt u zien waar we ons mee bezig houden(kijk op ‘visie’ en ‘vergaderingen’), maar ook wie we zijn (‘dorpsraad’) zodat u ons persoonlijk aan ons jasje kunt trekken met uw klachten, opmerkingen of initiatieven. Mailen mag ook, en u bent uiteraard meer dan welkom op onze openbare vergadering in de Vanger.

29 MEI: Openbare Vergadering 2017

29 mei

Dorpsraad Bruinisse nodigt u uit om aanwezig te zijn op de openbare vergadering op
maandag 29 mei  2017

Inloop 19.00 uur / start 19.30 uur in Dorpshuis De Vanger,  Molenstraat te   Bruinisse.

Agenda

 1.           Welkom en inleiding door de voorzitter

  1. Goedkeuring notulen Openbare Vergadering 2016
  2. Samenstelling dorpsraad
  3. De dorpsraadsleden geven een toelichting op hun portefeuille.
  4. Financiële verantwoording (www.dorpsraad-bruinisse.nl/financiëleverantwoording)
  5. Kascontrole  2016
  6. Benoeming kascontrolecommissie
  1. Pauze
  1. Herinrichting dorpshart Bruinsse / Presentatie plannen
  2. Rondvraag
  1. Napraten met een hapje en een drankje

Dorpsraad Bruinisse op FACEBOOK

images85KVVWR1

 

29 MEI openbare ledenvergadering

29 mei

Dorpsraad Bruinisse nodigt u uit om aanwezig te zijn op de openbare vergadering op

29 mei 2017

Inloop 19.00 uur / start 19.30 uur in Dorpshuis De Vanger, Molenstraat te Bruinisse.

AGENDA

1.           Welkom en inleiding door de voorzitter
2.           Goedkeuring notulen Openbare Vergadering 2016

3.           Samenstelling dorpsraad

4.           De dorpsraadsleden geven een toelichting op hun portefeuille.

5.           Financiële verantwoording (www.dorpsraad-bruinisse.nl/financiële-verantwoording)

6.           Kascontrole   2016

7.           Benoeming kascontrolecommissie

8.           Pauze

9.           Herinrichting dorpshart Bruinsse / Presentatie plannen

10.      Rondvraag

11.      Napraten met een hapje en een drankje

Gebiedsconferentie

De gemeente wil graag het gesprek aan met mensen die mee willen denken over het buitengebied van Schouwen-Duiveland.

Alle geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor de openbare gespreksavond op 23 mei.

Klik hier voor de uitnodiging voor de gebiedsconferentie