Algemene Ledenvergadering 28-09-2022.

Woensdag 28 september 2022, houdt de Dorpsraad Bruinisse haar openbare vergadering.
Deze vindt plaats in de kantine van v.v. Bruse Boys.
Indien u met de auto komt, kunt u het sportpark bereiken via het parkeerterrein aan de Nijverheidsweg 25,
anders kunt u het sportpark bereiken via de ingang aan het Bakkersgat.
 
De agenda is als volgt:
1.  Opening door de voorzitter
2.  Vaststellen notulen vergadering 14 mei 2019
3.  Vastleggen statuten, inschrijven bestuursleden voorjaar 2022
4.  Kennisgeving (aanstaand) aftreden en voornemen tot herbenoeming
5.  Financieel verslag door de penningmeester
6.  Verslag Kascontrolecommissie
7.  Pauze
8.  Woningbouw
9.  Windfonds Krammer
10. Ledenwerving
11. Rondvraag
 
Tijd: 19:30
Zaal open: 19:00
Koffie en thee worden u vooraf en in de pauze aangeboden door de Dorpsraad. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met elkaar in de kantine.
 
Zien we u daar!?
 
De Dorpsraad.
This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.