Category Archives: Agenda Bestuursvergaderingen

Agenda bestuursvergadering 04-04-2016

Opening Entree met Cachet door gasten Goedkeuring notulen 29-02-2016 Ingekomen stukken ter bespreking: bijeenkomst hartveilig 10-5-16, Uitnodiging scouting 23-4-16, tentoonstelling voorstraatdorpen, uitnodiging OVB 06-4-16 Financiële zaken Evaluatie bijeenkomsten: Hartveilig, thema avond veiligheid, jeu de boules baan, reanimatie cursus Klachten openbare … Continue reading

Posted in Agenda Bestuursvergaderingen | Comments Off on Agenda bestuursvergadering 04-04-2016

Agenda bestuursvergadering 25-04-2016

1.Opening 2. Goedkeuring notulen 04-04-2016 3. Bespreking ingekomen stukken: Afspraak CDA, Afspraak Lennard Maas, Entree met Cachet 4. Financiële stand van zaken 5. Evaluatie bijeenkomsten: OVB 6. Klachten Openbare Ruimte 7. Gezondheidscentrum 8. Openbare vergadering 9. Rondvraag 10. Afsluiting   … Continue reading

Posted in Agenda Bestuursvergaderingen | Comments Off on Agenda bestuursvergadering 25-04-2016