Procedure aanvragen leefbaarheidssubsidie

Procedure aanvragen leefbaarheidssubsidie

Ieder jaar heeft de dorpsraad Bruinisse een bescheiden leefbaarheidsbudget te verdelen om de leefbaarheid van het dorp te stimuleren.

Om in aanmerking te komen voor -een deel van- dit budget, gelden een aantal uitgangspunten:

* De aanvragen gelden alleen voor particuliere initiatieven of voor organisaties zonder winstoogmerk die op basis van vrijwilligheid hun activiteiten uitvoeren;

* Alleen mensen en organisaties uit Bruinisse kunnen een aanvraag doen;

* Iedere aanvraag dient bij te dragen aan het vergroten van de leefbaarheid van Bruinisse.  Denk aan ’t organiseren van activiteiten voor de dorpsbewoners  of het opknappen of aanschaffen van iets waar het dorp mooier/prettiger/gezelliger door wordt;

* Leefbaarheid is iets voor alle Bruënaren, maar het is mogelijk om voor specifieke groepen een aanvraag in te dienen:  ouderen, jongeren, zieken.  Als dorpsraad zullen we in de toekenning van de subsidie goed kijken naar een evenwichtige verdeling van het te verdelen budget;

* Uw aanvraag maakt een grotere kans gehonoreerd te worden als deze voor 1 januari van het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt ingediend is bij de Dorpsraad, door middel van het volledig invullen en insturen van het formulier ‘Subsidieaanvraag uit leefbaarheid budget’. Dit formulier dient u, wanneer mogelijk, te vergezellen van een (deel) begroting voor het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Uw dorpsraad zal u naar alle waarschijnlijkheid uitnodigen om e.e.a. toe te lichten m.b.t. het doeleinde van de subsidie.

* Na afloop van uw evenement of het subsidiejaar zal onze penningmeester u verzoeken uw jaarverslag te overleggen, waarin zichtbaar moet zijn waar de subsidie aan is gespendeerd. Subsidiegeld dat niet is uitgegeven, dient te worden terugbetaald aan de Dorpsraad.

Nieuwe voorwaarden vanaf 01-12-2016:

* U moet of in samenwerking zijn met een andere vereniging uit Bruinisse of u moet jaarlijks een evenement organiseren die toegankelijk is voor de gehele samenleving in Bruinisse. Dit moet blijken uit uw aanvraag en uw verantwoording van het daadwerkelijke doeleinde van de subsidie gedurende het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.

Deze voorwaarde is absoluut na te leven, en dit zal gecontroleerd worden. Uw dorpsraad zal de subsidie terugvorderen wanneer hier niet aan voldaan wordt!

* U zult ons duidelijk moeten maken wat uw bijdrage is met betrekking tot de bevordering van de samenleving/leefbaarheid van Bruinisse. En u zult dit aan het einde van het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt schriftelijk moeten toelichten.