Verslag bestuursvergadering 04-04-2016

 • Opening

 

VZ opent de vergadering en stel kort de gasten voor. Kees Paauwe stelt zich voor en Menno Paaimans ook.

 

 • Een entree met cachet – Gasten

 

De VZ vat kort de klachten samen. Buurtschouw kort besproken. Marja ligt de klachten toe. Grootste gedeelte is de Noorddijk: de hobbels midden op de weg. Veel klachten vanuit Grevelingenhout. Erg gevaarlijk voor fietsers. Kees: binnenkort komen 2 wethouders kijken, hij stelt voor dan samen met de 2 wethouders weer een buurtschouw te houden. VZ stelt voor dit samen te laten vallen met de fietstocht die de gemeenteraad en B&W binnenkort door Bru houden.

Kees komt met name voor het feit dat hij wat leuks met dit project wilt doen. Hoe kunnen we van dat stukje weg iets moois maken. K. gaat vermelden dat er een map vol klachten is en voorleggen bij de wethouders. Doelstelling voor Noorddijk is als doelstelling dat de auto’s minder hardrijden en fietsers er veilig kunnen fietsen. VZ: mensen kunnen niet veilig lopen/fietsen. Advies van VZ: voor de fietsers de fietsroute aangeven. Positieve punten, draai verbeterd en de voetpaden zijn ook goed verbeterd. VZ: hoe geven we de boel de benodigde cachet mee?

Menno; Idee, was om samen met leerlingen van de Pontes Pieter Zeeman iets met graffiti te doen. Vergunningen zijn aangevraagd en RWS is aan het zoeken waar de vergunningen moeten liggen. VZ: Thema ‘Bruinisse voortvarend’ (VB) Vraag: we kunnen ook met de basisscholen aan de slag gaan. WJ: Hoe wil je de scholen het dorp daar in betrekken. Menno: hij heeft een budget en het moet gedragen worden uit iets. Scholen en het dorpsraad zelf moeten er ook tijd insteken. Idee: laat de scholen iets ontwerpen en wij als dorpsraad en ondernemersraad kiezen en ontwerpen er iets leuks van met cachet. VZ: Stelt voor om dit voor de zomervakantie te halen. Menno: de mogelijkheid is voor augustus. VZ: bv met de visserijdagen, fietsen (Noorddijk) met de wethouders bespreken. Entree met cachet bespreken. VZ: morgenavond (05-04) de ondernemersvereniging bellen en de basisscholen benaderen. Opties voor de scholen de wethouder van het onderwijs, via haar spelen.

 

 • Goedkeuring notulen 29-02-2016

 

Punt 9 de rondvraag, Wanda vroeg of de vergadering i.p.v. de eerste maandag naar de eerste woensdag kan. Dit geeft bij enkelen problemen. Niemand bezwaar tegen de maandag dus de maandag gaat gewoon door. Verder goedgekeurd

 

 • Ingekomen stukken te bespreken

 

  1. Bijeenkomst Hartveilig 10-05-2016-Wie gaat?

LG kan niet, Mirjam kan wel gaan.

  1. Scouting 23-04-16 – Ronic of Nico eventueel

 

  1. Tentoonstelling voorstraatdorpen

LG en MR gaan mailen dat we ermee akkoord gaan.

  1. Uitnodiging OVB 06-04-16

Nico gaat erheen. Kort praten over: het  gezondheidscentrum 1 januari op de plan voor het centrum, centrum dat de bestemmingsplannen, winst appartementen, woningbouw op het oude voetbalveld zou gauw moeten realiseren àRonic praat hierover met Anton de Ceuster van Zeeuwland, Entree met cachet, nadenken over het dorpsplein, winkelroute.

  1. Ronic à zwerfafval project voor in het najaar, ze gaat contact opnemen.

 

 • Financiën-Willem-Jan

 

 1. Stand van zaken
 2. Nieuwe bank à WJ, VZ en MR binnenkort opnieuw inschrijven bij de KvK
 3. Nico nieuw adres: Roggestraat 2 4311 CX
 4. Kascontroleà aanstaanden woensdag (06-04) Kees Hoogerwerf en Peter van Dommelen
 • Evaluatie bijeenkomsten

 

 1. Hartveilig-Liselotte en Mirjam
 2. Na de cursus hebben we nog even met Peter gezeten en een formulier meegekregen met de bedrijven die een AED hebben maar nog niet aangemeld staan. Deze moeten wij bellen om zich aan te melden bij Hartveilig wonen.
 3. Thema avond veiligheid – Nico
 4. Bijzonder fijne avond. Leuk gedaan. Redelijk aantal mensen. MM komt met een idee voor het ideeën bus voor in het dorp. BV 1 ideeën bus voor in het gezondheidscentrum.
 5. Jeu de Boulesbaan – Nico
 6. SMWO zou ons willen steun met de Jeu de Boulesbaan, maar nog steeds niks gebeurt. VZ gaan we door met het SMWO? Duurt lang. Nog niemand heeft contact met ons opgenomen. RW gaat SMWO bellen en vragen waar de inzet blijft.
 7. Reanimatiecursus – Allemaal
 8. Het was leuk om dit met z’n allen te doen. Zeer leerzaam, serieus, maar goed dat we het hebben gedaan.
 • Klachten openbare ruimte – Marja

 

MM, vertelt dat Arie van der Meer  heel veel klachten heeft, maar niks meer laat horen. Klachtenà heel veel slechte bestraten en de Noorddijk. 8 klachten bij lena en 8 klachten bij de supermarkt, verder veel klachten via de mail. Veel verpaupering van het dorp en het masterplan. Vooral veel klachten vanuit Grevelingenhout over de Noorddijk. Klachten splitsen en met de wethouder een afspraak maken. Melden op FB dat de klachten geïntervenieerd  worden. Persberichten naar alle media. MM en RW gaan samen naar het gemeentehuis. Morgen(05-04) bericht op FB klachten.

  1. Gezondheidscentrum – Nico

01-01-17 gaat dit lukken? Alle stukken moet goed zijn aangeleverd voor 1 juni. VZ open dag organiseren, legertent met alle aspecten die in het gezondheidscentrum komen. Informeren over het constatatiebureau. Petitie maken wanneer de tent er staat.

 

 

 1. Openbare vergadering – Liselotte

25-05-16

Wethouder van Burg, Corine Jansen 4 weken van te voren de agenda door mailen. Alle fracties en daar wordt een persbericht van gemaakt.

Als de spreker bekend is samen een programma maken met RW, MR en LG (max over 2 weken)

Koningsdag – Ronic

 1. Ze vragen handen. Vooral mannen voor tillen en sjouwen.
 2. Spreker regelen
 3. Uitnodigingen versturen naar de VIPS
 4. Dodenherdenking – Ronic

 

 • Actielijst

 

Wordt doorgenomen en bijgewerkt.

Ronic – Inspiratie cursussen à Nico en Wanda werken dit verder uit.

 

 • Rondvraag

 

 • MM à Is het mogelijk om de speeltoestellen voor de bieb te verplaatsen naar het kikkerbadje. Hier komen we de volgende keer op terug. (uitbreiding speeltuintjes)
 • Stenenpad is een fietspad, ouders fietsen er hard, zou het eventueel een wandelpad kunnen worden.
 • RW à Geruchten dorpsraad, dat wij opgeroepen hebben dat de mensen naar de gemeenteraadsvergadering moeten komen. Bericht geplaats, 2 reacties.
 •  Afsluiting

 

Opmerking Nico gaat binnenkort verhuizen dus zo min mogelijk mailen.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.