Agenda bestuursvergadering 25-04-2016

1.Opening

2. Goedkeuring notulen 04-04-2016

3. Bespreking ingekomen stukken: Afspraak CDA, Afspraak Lennard Maas, Entree met Cachet

4. Financiële stand van zaken

5. Evaluatie bijeenkomsten: OVB

6. Klachten Openbare Ruimte

7. Gezondheidscentrum

8. Openbare vergadering

9. Rondvraag

10. Afsluiting

 

 

 

 

 

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.