Agenda bestuursvergadering 04-04-2016

 1. Opening
 2. Entree met Cachet door gasten
 3. Goedkeuring notulen 29-02-2016
 4. Ingekomen stukken ter bespreking: bijeenkomst hartveilig 10-5-16, Uitnodiging scouting 23-4-16, tentoonstelling voorstraatdorpen, uitnodiging OVB 06-4-16
 5. Financiële zaken
 6. Evaluatie bijeenkomsten: Hartveilig, thema avond veiligheid, jeu de boules baan, reanimatie cursus
 7. Klachten openbare ruimte
 8. Openbare vergadering
 9. Koningsdag
 10. Dodenherdenking
 11. Actielijst
 12. Rondvraag
Ga terug naar de categorie: Agenda Bestuursvergaderingen.