Agenda bestuursvergadering 04-04-2016

 1. Opening
 2. Entree met Cachet door gasten
 3. Goedkeuring notulen 29-02-2016
 4. Ingekomen stukken ter bespreking: bijeenkomst hartveilig 10-5-16, Uitnodiging scouting 23-4-16, tentoonstelling voorstraatdorpen, uitnodiging OVB 06-4-16
 5. Financiële zaken
 6. Evaluatie bijeenkomsten: Hartveilig, thema avond veiligheid, jeu de boules baan, reanimatie cursus
 7. Klachten openbare ruimte
 8. Openbare vergadering
 9. Koningsdag
 10. Dodenherdenking
 11. Actielijst
 12. Rondvraag
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.