Notulen bestuursvergadering 07-12-2015

Aanvang:               20.00 uur

Locatie:                 Dorpshuis

Deelnemers:           Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Mirjam Roth, Nico de Danschutter, Liselotte Groeneveld, Willem-Jan Bosselaar(penningmeester), Wanda Asmuss-van der Gaag

—————————————————————————————-

 1. Opening
 2. Mededelingen

 

VZ licht beslissing van RW toe om aan te blijven als lid. Zij wil vooral projectmatig aanblijven en het secretariaat overdragen aan Liselotte en Mirjam.

VZ licht daarna zijn eigen situatie toe en de reden waarom hij het voorzitterschap per direct neer legt om persoonlijke redenen m.i.v. 08-12-2015.

De leden zijn geschokt en betreuren zijn beslissing maar kunnen er wel begrip voor opbrengen. RW refereert aan het feit dat dit reeds de 2e keer is dat Dorpsraad Bruinisse afscheid moet nemen van een bevlogen voorzitter om eenzelfde reden.

Met betrekking tot het voortbestaan van de raad zien zij de volgende opties:

 • interim voorzitter aanstellen
 • De leden van de raad stellen hun functie ter beschikking
 • de gehele kwestie in beraad nemen voor onbepaalde tijd. De raad kiest unaniem voor deze 3e RW zal diezelfde avond het college inlichten. De pers wordt 1 dag later ingelicht.
 • 3.Goedkeuring notulen 02-11-2015

 

Deze worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

 • 4. Ingekomen stukken te bespreken

 

  • F. van Weelden, buurtschouw: In afwachting van de ontwikkelingen zal RW wel of niet in overleg met gemeente een schouw inplannen in januari. In afwachting van de ontwikkelingen
  • SMWO: uitnodiging Thuis in de Kern/Van Statushouder naar Buurtgenoot 16-12-2015;  RW gaat met LG.
  • P. Bodbijl: bestrating dorpsweg. Nu klein, in loop van 2016 groot onderhoud.
  • J. Vane (mondeling) hardrijders Industrieterrein: RW zal e-mailtje sturen naar de voorzitter Bruse Boys.
 • 5. Financiën-Willem-Jan

 

VZ heeft wijziging inschrijving KVK voorbereid. WA heeft in de tussentijd PMschap op 22-10-2015 overgedragen aan de VZ. Op zijn beurt heeft hij het PMschap op 28-11-2015 overgedragen aan WJ.

 • Situatie ongewijzigd. VZ stuurt de stavaza door aan de leden.
 • Bestemming subsidie kerstboom – PM mailt de ondernemersverenging of er een bestemming is voor dit geld.

6. Evaluatie bijeenkomsten

 

 • Overleg OVB – Nieuwjaarsreceptie – Henk

Kort voor de vergadering is er bericht gekomen van OVB dat zij iets anders willen bv nieuwjaarsontbijt met ondernemers i.p.v. een nieuwjaarsreceptie.

Dit zet ons plan geheel op scherp. Iedereen is het ermee eens dat het nu te laat is om nog iets anders te regelen, maar wellicht kunnen we volgend jaar met iets combineren met Thuis In De Kern.

7. Actielijst

 

 • RW zal Cees Hoogerwerf vragen de kascontrole 2016 van haar over te nemen.

8. Rondvraag

 

 • RW:

Vraagt WJ om 2 bossen bloemen en 2 VVV bonnen voor Edith en Henk aan te schaffen in verband afscheidsetentje op 11 december as.

 • MR:

Het winkelbord voor de Poststraat blijkt weggehaald bij de Rabobank. Vraagt of de DR daar iets aan kan doen. De leden vragen haar hier contact over op te nemen met de OVB.

9. Afsluiting

 

VZ bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en wens iedereen sterkte en wijsheid toe.

De volgende vergadering:

 • Maandag 25 januari 20.00 uur in het Dorpshuis
This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.