Agenda bestuursvergadering 29-02-2016

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen 25-01-2016
 3. Ingekomen stukken te bespreken
 4. Financiën-Willem-Jan
 5. Evaluatie bijeenkomsten
 6. Hondenbeleid-Ronic
 7. Rijkswaterstaat onderhoud Grevelingenbrug-Nico
 8. Hartveilig-Liselotte
 9. Buurtschouw-Nico, Ronic
 10. Watersnood herdenking-Ronic
 11. Bijeenkomst nieuwkomers-Ronic
 12. Thema-avond Inbraakpreventie 03-03-2016
 13. Actielijst
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.