Agenda bestuursvergadering 25-01-2016

Aanvang 20.00 uur

  1. Opening en toelichting subsidieaanvraag Hartveilig – P. Aarnoudse
  2. Goedkeuring notulen 07-12-2015
  3. Voortbestaan Dorpsraad Bruinisse
  4. Ingekomen stukken
  5. Financiën door PM
  6. Evaluatie bijeenkomsten
  7. Groepsapp Bruinisse
  8. Actielijst
  9. Rondvraag
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.