Agenda bestuursvergadering 28-09-2015

 

 • Foto moment

 

Er is een groepsfoto gemaakt op het havenplateau. Willem-Jan en Edith waren afwezig.

 

 • Opening

 

De VZ heet iedereen van harte welkom.

 

 • Mededelingen

 

 • VZ licht nog kort het noodgedwongen vertrek van Louis Honders toe.
 • In zake overdracht PM schap heeft VZ op dinsdag 29/9 een afspraak met nieuwe en aftredende PM. Op de agenda staan:

o   kosten andere bank in kaart brengen

o   financieel overzicht tot vandaag

o   formulieren subsidieaanvraag gemeente completeren en

o   overdracht boekhouding.

 

 • Goedkeuring notulen 24-08-2015

 

Worden zonder wijzigingen voor akkoord bevonden.

 

 • Ingekomen stukken te bespreken

 

  1. Hartveilig wonen – 7 oktober (update lijst): MR en LG gaan.
  2. Presentatie project maatsch. voorzieningen – 7 oktober – EC gaat (?)
  3. Reactie Bru’s Running Team + Jeugdsoos: VZ neemt contact op met Roy Klop over hun bereidheid tot samenwerking met andere organisaties. MR zal hetzelfde doen met het bestuur van de Pul. Wellicht kan de bus van Bru’s running team daar ook worden ingezet?
  4. Cursus effectief communiceren -20 oktober – RW, MR en LG gaan en zullen worden aangemeld door RW.

 

 • Financiën-Wanda

 

 1. Stand van zaken – staat voor de volgende dag op de agenda. RW vind het zonde dat we niets met het potje voor de opleidingen doen en vraagt iedereen ideeën aan te dragen.

 

 • Evaluatie bijeenkomsten

 

  1. 31-08: overleg verbinding dorps/Aquadelta – Henk

Aannemer was aanwezig. Deze gaf aan dat nog niet alles was beslist. Aannemer wil de fietsers ook graag boven langs de mossel. Dan vervalt de vervelende hoek onder het viaduct en komt er een doorlopende wandelroute naar Aquadelta.  Maar gemeente wil eerst nieuw wegdek en riool i.v.m. subsidiepotje dat moet worden geconsumeerd. Het viaduct is eigendom van RWS en staat op de planning voor 2018.

  1. Afscheid dr. Dorrestein – Nico

Samen met VZ geweest, en hebben de Bruse vlag cadeau gedaan. Huisartsenpost komt nu (mogelijk) in het gezondheidscentrum in de oude Rabobank. Maar het blijkt wel lastig om alle mensen onder 1 dak te krijgen.

 

 • Vervolg bijeenkomst Thuis in de Kern – Ronic/Nico

 

  1. Folder: is er weer een oproep geplaatst waarop nu wel reacties zijn gekomen. RW en PM gaan de adressenlijst nabellen om alle gegevens te checken en nemen meteen de vraag naar locatie AED’s mee in het traject.
  2. Jeu-de-boules club – is op de vergadering stichting Veldsport besproken. Stichting Veldsport wil graag initiëren en ondersteunen maar gaan e.e.a. zelf in de hand houden. Henk vd Ouden gaat de ouderenclubs aanschrijven en hieruit een werkgroep samenstellen om het doel te realiseren. Nico houd de vinger aan de pols.
  3. Sinterklaashuis/feest – NdD heeft met Martine vd Ouden gesproken over het Sinterklaashuis in Zierikzee. Over het verdelen van een attentie wat zij niet op de hoogte. NdD heeft afgesproken dat zij ons bellen wanneer nodig. Dorpsraad wil er echter nog meer aan trekken. RW zal beschikbaarheid van het subsidiepotje nogmaals aankaarten. PM, LG en MR willen graag meehelpen met uitdelen.

 

 • Actielijst

 

Wordt doorgenomen en bijgewerkt.

 

 • Rondvraag

 

RW:

 • Dringt bij de VZ nogmaals aan op het overleg met MR en LG.

ND:

 • Heeft een email gekregen van div. fracties over het begrafenisbeleid van de gemeente. Hij wil weten of hij namens de DR wat moet communiceren. VZ ziet hier geen rol voor de DR.
 • Continue zoektocht naar leden voor deze club: RW zal weer oproep plaatsen op FB, website, bru.nu etc.

Wanda:

 • a.v. haar vraag of de nieuwe penningmeester al heeft toegezegd antwoordt de VZ dat hij daar een goed gevoel bij heeft.

 

 • Afsluiting

 

Volgende vergadering staat gepland op maandag 2 november.

Wanda meldt zich af i.v.m. vakantie.

 

 

 

 

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.