Agenda bestuursvergadering 02-11-2015

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen

 

 1. Goedkeuring notulen 28-09-2015

 

 1. Ingekomen stukken te bespreken
  1. Rabobank: voorstel invulling vrijwilligers dag (mondeling)
  2. Gemeente: invulling oude velden Bruse Boys, geen feest nieuwe park
  3. Gemeente: kadernota maatschappelijke voorzieningen
  4. Diversen: klachten over slechte staat fietspad dorpsweg

 

 1. Financiën-Willem-Jan
 1. Stand van zaken
 2. Keuze voor nieuwe bank
 3. Nieuwe voorwaarden subsidie aanvragen 2016

 

 1. Evaluatie bijeenkomsten
  1. SMWO: basiscursus communiceren –  Ronic/Mirjam
  2. Veiligheidsavond Gemeente – Henk/Ronic
  3. Overleg met Rijkswaterstaat over bypass – Nico/Ronic
  4. Overleg OVB – Henk

 

 1. Actielijst

 

 1. Rondvraag

 

 1. Afsluiting

 

 

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.