Notulen bestuursvergadering 02-11-2015

 

 • Opening

 

Willem-Jan Bosselaar stelt zich voor als kandidaat penningmeester. VZ heet hem van harte welkom.

 • Mededelingen

 

MR en LG gaan het secretariaat per 1 jan. 2016 overnemen van RW welke een handleiding + opgave lopende projecten zal voorbereiden.

 • Goedkeuring notulen 28-09-2015

 

Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

 • Ingekomen stukken te bespreken

 

  1. Rabobank: voorstel invulling vrijwilligers dag. RW zal de volgende suggesties doen:
 • Feest Oosterpark samen met scouting
 • Scouting gebouw afwerken
 • Zwerfvuil opruim actie
  1. Gemeente:
 • invulling oude velden Bruse Boys. RW zal de volgende suggesties doen:
 1. vee laten grazen
 2. moestuinen voor scholen/kinderen/statushouders etc.
  • geen feest Oosterpark – RW zal contact opnemen met M. Schiphorst en scouting.
  1. Gemeente: kadernota maatschappelijke voorzieningen

Nemen we voor kennisgeving aan. Men heeft gevraagd de nota ter inzage te leggen in het dorpshuis, maar dat zal weinig zin hebben.

RW vraagt of het een goed idee is ergens in de kern een mededelingenbord te plaatsen? VZ zal erover nadenken.

  1. Diversen: klachten over slechte staat fietspad Dorpsweg.
 • RW zal dit volgen en begeleiden.
 • Financiën-Willem-Jan

 

 1. Stand van zaken – VZ keurt stukken tot nu toe goed en zal deze rondsturen.
 2. Keuze voor nieuwe bank – KNAB is het goedkoopste en de leden gaan akkoord met de overstap. VZ zal dit na wijziging bij KvK opstarten samen met WJB.
 3. Nieuwe voorwaarden subsidie aanvragen 2016 – VZ heeft met oude en kandidaat PM overleg gehad waarin dit ter sprake is gekomen. Aan de bestaande voorwaarden zal worden toegevoegd:
  • Dat er 1 x p/jaar een activiteit wordt georganiseerd welke toegankelijk moet zijn voor Bru.
  • Dat men openstaat voor en de samenwerking zoekt met andere Bruse partijen
  • WJB zal het concept rondsturen.
 • Evaluatie bijeenkomsten

 

  1. SMWO: basiscursus communiceren –  Ronic/Mirjam
 • Interessante avond met veel tools voor goede gesprekken.
  1. Veiligheidsavond Gemeente – Henk/Ronic
 • Buurtbemiddeling: in te zetten bij conflicten in de buurt.
 • Politie voorlichting nieuwe organisatie. Politiebureau Zzee blijft voorlopig open.
  1. Overleg met Rijkswaterstaat over bypass – Nico/Ronic

Aktiepunten RWS:

 • Gps uit wordt intern besproken
 • Gaan praten met recreatiebedrijven over aanreis advies gasten.
 • Gaan een slagboom plaatsen die altijd dicht is behalve voor de bus, zodat ‘afkorten’ niet meer mogelijk is
 • Bord plaatsen voor fietsers rechts af einde Molenweg (iom gemeente)
 • Gaan strepen trekken op de parallelweg
 • Gaan het ontwerp fietspad bij tunnel met de gemeente doornemen.
 • Willen nauw contact houden met gemeente en dorpsraden.

Aktiepunt DR:

 • RW gaat contact zoeken met M. Schenk over eigenaarschap viaduct.
  1. Overleg OVB – Henk
 • Nieuwjaarsreceptie: aparte projectgroep gevormd die daarmee aan de slag gaat. VZ belt na.
 • SFB: er komen speciale activiteiten vanwege 55e verjaardag visserijdagen.
 • Arrangement: VZ ziet combinatie met Bru-Verbeeld.
 • Masterplan: weinig nieuws, niemand beweegt, alles duurt lang. We gaan in januari met de burgemeester om tafel zitten. VZ gaat wethouder Verseput bellen.
 • Actielijst

 

Edith:

 • Herverdeling projecten Edith:
 1. Hart Veilig – Mirjam en Liselotte

Zij onderzoeken of DR een reanimatie cursus kan volgen

 1. Thuis-in-de-kern: allemaal. Bellijst wordt door RW opgedeeld.
 2. Maatschappelijke Voorzieningen: ad-hoc

VZ:

 • RW zal kaartje bij fam. Deurloo/van Hertsbekestraat in de bus gooien, met de vraag contact op te nemen met de VZ
 • Zal de status projectgroep OVB nabellen
 • Zal reminder voor buurtschouw uitsturen.

Ronic:

-Archief is volledig ingescand. Verzoekt om nieuwe externe harde schijf voor back up, vz keurt aanschaf goed. Idee voor aanschaf beamer wordt geparkeerd. VZ zal de ruimte in het organisatie budget nog aangeven.

– Zal Henk Gravestein vragen voor datum overleg pirateneiland

 • Rondvraag

 

Liselotte: vraagt waarom er niet 2 bushaltes kunnen zijn in het dorp. VZ legt uit dat de mogelijkheden hiervoor reeds zijn onderzocht in het kader van het dorpsplan. Maar dat Connexxion dit helaas niet kan inpassen in de dienstregeling.

 • Afsluiting

 

VZ dankt de aanwezigen.

Volgende vergadering staat gepland op maandag 7 december om 20.00 uur

 

 

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.