Agenda bestuursvergadering 07-12-2015

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen

 

 1. Goedkeuring notulen 02-11-2015

 

 1. Ingekomen stukken te bespreken
  1. F. van Weelden: buurtschouw
  2. SMWO: uitnodiging Thuis in de Kern 16-12-2015
  3. Gemeente: uitnodiging Van Statushouder naar Buurtgenoot 16-12-2015
  4. P. Bodbijl: bestrating dorpsweg
  5. J. Vane (mondeling) hardrijders Industrieterrein

 

 1. Financiën-Willem-Jan
 1. Stand van zaken
 2. Bestemming subsidie kerstboom
 1. Evaluatie bijeenkomsten
  1. Overleg OVB – Nieuwjaarsreceptie – Henk

 

 1. Actielijst

 

 1. Rondvraag

 

 1. Afsluiting

 

 

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.