Notulen bestuursvergadering 27-07-2015

 1. Opening

De VZ heet iedereen van harte welkom.

 

 1. Mededelingen

Willem Jan Bosselaar heeft aangegeven penningmeester te willen worden. VZ en PM gaan hem uitnodigen voor een gesprek voor 24 augustus as.

 

 1. Goedkeuring notulen 29-6-2015
 2. VZ verzoekt de eindtijd van de vergadering te verwijderen. Verder is er goedkeuring en kunnen deze notulen openbaar worden gemaakt.
 1. Ingekomen stukken
  1. Scoop – VSBfonds. Het is moeilijk om hier een idee voor aan het te dragen en we zijn te laat. We kunnen het Sinterklaas comité nog inlichten en uitstel vragen (RW). VZ wil graag dit soort subsidies beter inzichtelijk krijgen en zoekt naar een manier daarvoor.
  2. Hartveilig – overzicht AED’s. De lijst is binnen maar voor Bru niet helemaal up-to-date. Zo hangt er bv 1 bij Fysiofit. EC stelt voor een oproep te plaatsen op bru.nu, facebook en Adrie de Ruiter te bellen (RW). PM helpt mee de belanghebbenden te bellen. EC geeft voorzet van de oproep aanreiken.
  3. SMWO-concept convenant.  Wij zullen SMWO uitnodigen op onze bestuursvergadering van 24 augustus om 19.30 uur. VZ zal het concept doornemen en zijn eventuele commentaar daarop delen met de andere leden.

 

 1. Financiën-PM
 1. Stand van zaken – VZ bedankt PM voor het doorsturen. Op dit moment is er nog ca € 2.000 te besteden vanuit het organisatiebudget. RW vraagt SMWO een aantal cursussen aan te dragen.
 2. Prestatieafspraken gemeente – we dienen vòòr 1 oktober as de aanvraag in te leveren. VZ wil dit met PM en Willem-Jan doornemen en het concept doorsturen aan de andere leden.
 1. Evaluatie bijeenkomsten
  1. Hartveilig – EC – zie boven
  2. Visserijdagen – VZ: het is een prachtig feest geweest. Iedereen heeft volop genoten van de fijne sfeer. RW zal een link doorsturen waarop de foto’s van de vergadering van de visserijvereniging te downloaden zijn.

 

 1. Vervolg bijeenkomst ThuisindeKern – RW/EC
  1. Folder – RW heeft slechts 1 reactie op de oproep ontvangen.  Zal bij de pers nog even checken of die wel geplaatst is. De folder moet in september klaar. Nico vraagt na bij Bruse Boys of we mee kunnen liften bij de verspreiding van hun jaarlijkse gids. RW zal oproep herhalen op bru.nu en facebook en bericht ophangen bij supermarkt en andere winkels + Johnny’s Taria en Bru-ville.
  2. Jeu-de-boules club- NdD: er liggen 2 banen bij het voetbalveld aan de kant van Riekusweel. Eind 2013 heeft men getracht een clubje op te starten na een clinic van een jeu-de-boules speler uit Zierikzee. Dit is echter door omstandigheden verzand. Er zijn echter genoeg mensen maar iemand moet de boel weer opstarten. NdD zet het 31 augustus op de agenda van de Bruse Boys.

Dorpsraad wil clinic met hapje en drankje bekostigen rond half september.

EC wil meehelpen bij de organisatie.

  1. Sinterklaashuis/feest. DR gaat Martine vd Ouden en ouderenclubs bij elkaar brengen. RW gaat mw. Van Dijke vragen wie contact personen zijn en dan een datum plannen. Er zijn beperkte middelen.  ND zal de bijeenkomst leiden. EC maakt een voorzet voor de uitnodigingsbrief.

 

 1. Actielijst

PM:

 • Gaat diverse banken vergelijken om rekening daar mogelijk onder te brengen.
 • EC:
 • Graag aan projecten toevoegen: maatschappelijke voorzieningen.
 • VZ:
 • Windmolenpark Krammer – nadenken over projecten. Opzetten stichting met mensen uit het dorp is voorlopig nog lange termijn.
 • Bruse strandje: gras is gemaaid, vlot is vastgelegd, alleen de trap blijft een vraagstuk. Blijft het strandje wel? Er zijn geruchten dat WSV Bru wil uitbreiden. VZ zal dit checken.
 • NdD:
 • Starterswoningen: schrappen
 • Oosterpark: zal waarschijnlijk vroeg voorjaar 2016 plaatsvinden.
 • Bedankbriefje: afvoeren
 • RW:
 • Aangepaste subsidievoorwaarden komt in augustus op de agenda. EC maakt voorstel.
 • Overleg SMWO-DR-Dorpshuis: lijst + aanbeveling doorsturen en Peter de Groot adviseren om het masterplan dorpshuis aan het SMWO te overhandigen.
 • Fotomoment: 24 augustus om 19.30 uur bij mooi weer.
 1. Rondvraag

RW:

 • Incident auto te water bij sluis – n.a.v.: de dorpsraad gaat melden dat de hele situatie onoverzichtelijk is. Vragen of de hele situatie over het geheel opnieuw onder de loep genomen kan worden en uitnodigen voor een bezoek.
 • Buurtschouw : 28-7 mail ontvangen dat ze momenteel met reces zijn en dat in september contact opgenomen wordt.
 • Evaluatie Liselotte en Mirjam- VZ plant dit spoedig in.
 • De resultaten van de Smiley/Deestraat konden niet worden uitgelezen. Daarom mogen we nòg een plaatsing aanvragen. RW gaat de Hagelaan voorstellen.
 • MR:
 • Vraagt of er een projectgroep voor het viaduct is. VZ meldt een overleg op de jachthaven maar was daar niet bij maar verwacht dat dit op de lange baan is geschoven.
 • EC:
 • Vraagt wie er bij de vergaderingen van OVB gaat aanschuiven. Besloten wordt dit onderwerp te plaatsen op de agenda van het najaarsoverleg met OVB.
 • VZ:
 • Wim Jumelet heeft gevraagd of de dorpsraad interesse heeft in bezoek van jonge VVD ’ers (er is een aantal jonge leden bijgekomen die wat nieuwe ideeën hebben. De leden vinden dat zinvol. RW zal Wim inlichten.
 1. Afsluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen.

De volgende bestuursvergadering is op 24 augustus as om 19.30 uur(foto)

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.