Agenda bestuursvergadering 18-05-2015

1. Opening

2. Hart Veilig / Rode Kruis – gast P. Aernoudse

3. Mededelingen

4. Goedkeuring notulen 23-4-2015 (VZ)

5. Ingekomen stukken (VZ) a.uitnodiging Thuis inde Kern 15-06-2015 b. uitnodiging bijeenkomst maatschappelijke voorzieningen c. vaststelling bestemmingsplan

6. Financiën (PM) a. Stand van zaken b. vaststellen spaardoelen

7. Evaluatie bijeenkomsten

8. Actielijst

9. Rondvraag

10. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.