Agenda bestuursvergadering 30-03-2015

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuring notulen 23-2-2015

4. Ingekomen stukken- behoeven deze maand geen opvolging

5. Financiën a. Stand van zaken (PM) b. Bijeenkomst gemeentesubsidie (Louis)

6. Evaluatie netwerkbijeenkomst 12 maart (Ronic)

7. Dodenherdenking (Ronic)

8. Openbare vergadering 23-04-2015 (VZ)

9. Actielijst

10. Rondvraag

11. Afsluiting

 

 

 

 

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.