Mutaties in uw dorpsraad

De noodkreet van onze voorzitter in de PZC en de advertentie in de Wereldregio heeft 5 enthousiaste aspiranten opgeleverd. Zij gaan zich de komende tijd verdiepen in de werkzaamheden van de dorpsraad. Wij hopen dat zij in april zullen toetreden.

Mevr. Edith Carelsen heeft om gezondheidsredenen haar secretariaatswerkzaamheden moeten neerleggen. Oud secretaris Mw. Ronic Weijenberg is bereid gevonden het secretariaat tijdelijk weer op zich te nemen. De functie blijft vacant. Omdat mw. Wanda Asmuss in de toekomst uit Bruinisse zal verhuizen wordt ook een nieuwe penningmeester gezocht.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.