Agenda bestuursvergadering 20-01-2015

 1. Opening
  • Kennismaking Arend van der Woude
  • herintroductie tijdelijk secretaris
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring notulen
 4. Project Thuis in de Kern
 5. Opstellen activiteitenplan Dorpsraad Bruinisse 2015
 6. Financiën
 7. Behandeling subsidieaanvragen 2015
 8. Taakverdeling en activiteitenlijst
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.