Agenda bestuursvergadering 23-02-2015

Aanvang:                20.00 uur

Locatie:                  Dorpshuis

Deelnemers:           Henk Mol (voorzitter), Edith Carelsen (secretaris), Wanda Asmuss-van der Gaag (penningmeester), Nico de Danschutter, Ronic Weijenberg (tijdelijk secretaris/notulen), Liselotte Groeneveld, Mirjam Roth, Kees Ijzelenberg, Louis Honders, Arend van der Wouden

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuring notulen
  4. Ingekomen stukken: Gastles gemeentebestuur, Bijeenkomst penningmeesters
  5. Plannen viaduct en Noordijk-Henk
  6. Wanda ( Kascontrole-Ronic, Behandeling subsidieaanvragen)
  7. Dodenherdenking 2015-Nico
  8. Netwerkbijeenkomst 12 maart-Ronic
  9. Bijeenkomst Thuis in de Kern 23 april 2015-Henk
  10. Actielijst
  11. Rondvraag
  12. Afsluiting

 

 

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.