Agenda bestuursvergadering 23-02-2015

Aanvang:                20.00 uur

Locatie:                  Dorpshuis

Deelnemers:           Henk Mol (voorzitter), Edith Carelsen (secretaris), Wanda Asmuss-van der Gaag (penningmeester), Nico de Danschutter, Ronic Weijenberg (tijdelijk secretaris/notulen), Liselotte Groeneveld, Mirjam Roth, Kees Ijzelenberg, Louis Honders, Arend van der Wouden

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring notulen
 4. Ingekomen stukken: Gastles gemeentebestuur, Bijeenkomst penningmeesters
 5. Plannen viaduct en Noordijk-Henk
 6. Wanda ( Kascontrole-Ronic, Behandeling subsidieaanvragen)
 7. Dodenherdenking 2015-Nico
 8. Netwerkbijeenkomst 12 maart-Ronic
 9. Bijeenkomst Thuis in de Kern 23 april 2015-Henk
 10. Actielijst
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

 

 

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.