Notulen bestuursvergadering Dorpsraad 24-11-2014

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum:                    24-11-2014

Aanvang:                 20.00 uur

Locatie:                   Dorpshuis

Deelnemers:             Henk Mol (voorzitter), Wanda Asmuss-van der Gaag (penningmeester), Nico de Danschutter

Afwezig:                  Edith Carelsen (secretaris)

________________________________________________________________

  1. Opening

De vz bespreekt de gang van zaken m.b.t. het secretariaat. Gaat nog een vervolgoverleg inplannen met de penningmeester

  1. Ingekomen stukken

Zie lijst

  1. Ledenwerving

Nico gaat interview Radio Schouwen Duiveland regelen. Wanda belt de Wereldregio en de vz Ons Eiland. Voorbeelden: jeugd&alcohol, ouderenbus, windmolens, woningbouw, activiteiten etc. Edith regelt advertentie o.b.v. flyer ledenwerving en vermeldt dat het mogelijk is om vanaf Jan/Feb mee te draaien.

4 WVTTK

Henk: m.b.t. woningbouw heeft hij signalen opgevangen dat voorspoedige verkoop Riekusweel mogelijk positief werkt voor de ontwikkeling van andere plannen.

Henk: Vergunningsaanvraag windmolenpark Krammersluizen is in behandeling. Moet vervolgd worden door middel van gesprek met Stichting WindmolensAJP.

Nico: openingsfeest Riekusweel begin volgend jaar samen met SMWO, scouting en Bruse Boys. Met toeters en bellen ( wethouder etc ) Mogelijke combinatie met jaarlijkse verkoping begin april. Samen met Miranda Schiphorst omdat zij zich heeft ingezet om het park te realiseren?

  1. Afsluiting

Vz sluit af met intentie om 16-12-2014 de volgende bestuursvergadering te houden. Hij wil graag op 17 november met Edith en Wanda agenda en ingekomen stukken daarvoor doornemen.

 

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.