Agenda bestuursvergadering 29-9-2014

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Connexxion dhr. Jansen
  4. Goedkeuring notulen
  5. evaluatie gesprek wethouder over dorp- en stadsraden richting dorpraad 2015
  6. Financiën,ongewijzigd
  7. Taakverdeling en activiteitenlijst
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.