Agenda bestuursvergadering 22-8-2014

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ontwikkelingen Dorpshuis

4. Ontwikkelingen jeugdsoos de Pul

5. Ingekomen stukken

6. Financiën

7. Taakverdeling en activiteitenlijst

8. Rondvraag

9. Afsluiting

 

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.