Notulen 30 juni 2014 Dorpsraad Bruinisse

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse Datum:                  30-06-2014 Aanvang:                20.00 uur Locatie:                  Dorpshuis Deelnemers:           Henk Mol (voorzitter en notulen), Wanda Asmuss-van der Gaag (penningmeester) en Nico de Danschutter Afwezig mk:           Edith Carelsen (secretaris) ___________________________________________________________________________

  1. Opening

 

  1. Mededelingen, Edith afwezig ivm ziekte, even aankijken hoe zich dat ontwikkeld

 

  1. Goedkeuring notulen vergadering 20-5-2014, akkoord.
  2. Ingekomen stukken, ivm afwezigheid niet beschikbaar. Even adequaat opvolgen omdat in ingekomen stukken zich waarschijnlijk ook diverse uitnodigingen bevinden.

 

  1. Financiën, gezien en akkoord bevonden
  2. Ontwikkelingen Dorpsweg; Nico heeft contact gehad met diverse partijen welke eerder met deze locatie bezig zijn geweest. Huidige plannen richten zich niet langer op starterswoningen omdat gemeente starters graag in bestaande woningvoorraad wil laten trekken. Gemeente richt zich vrij rigide op de woonvisie en de aantallen welke daarin genoemd worden. Vraag voor dorpsraad is; hoe nu verder. Inventarisatie aantallen bij de diverse partijen en daarna afstemmen of het wenselijk is het gesprek nog een keer aan te gaan.
  1. Ontwikkelingen centrum Bru; stavaza omtrent diverse ontwikkelingen in het centrum welke nu teveel stagneren, zoals het nu op ons overkomt. Op kortst mogelijke termijn, tussen nu en 14 dagen, een gesprek met ambtenaren en raadsleden om te bezien of er mogelijkheden zijn de uitermate gunstige ontwikkelingen voor ons centrum te bespoedigen.
  2. Taakverdeling en activiteitenlijst; Wanda heeft een gesprek gehad om iemand te werven en deze persoon heeft het in beraad genomen. Nico heeft ook nog iemand in het vizier. Henk gaat deze week iemand benaderen.
  3. Rondvraag

– vergunning kleedjesmarkt als het goed is binnen bij het secretariaat, vergunning wordt neergelegd bij Koekeloere. Idee om hier actief leden te werven, kan beter bij de visserijdagen, start 23-6, actiepunt printen flyers! – uitnodigen ondernemersvereniging voor de augustusvergadering dd 25-8 – artikel handen uit de mouwen met de buurttuin, organisatie vanuit dorpsraad met een picnictafel oid. – Ichtus wordt geopend en waarschijnlijk hebben wij daarvoor een uitnodiging ontvangen en zouden we daar aanwezig moeten zijn.

  1. Afsluiting
This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.