Notulen Bestuursvergadering 15-04-2014

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Nico de Danschutter, Wanda Asmuss-van der Gaag en Edith Carelsen
Afwezig m.k. Esther Kievit
___________________________________________________________________________

De voorzitter heeft de leden bijeen gevraagd om een aantal zaken kort door te nemen voor de openbare vergadering.

1. Agenda openbare vergadering

– Opening Henk (de beursvloer, Noorddijk/viaduct)
– Financiële stukken en benoemen kascommissie. Wanda zal 2 bedankjes verzorgen
– Nieuwe samenstelling bestuur. Afscheid Ronic en Esther. Nico regelt een etentje bij Het Kombuis op 21 mei as.
– Voorstellen van nieuwe kandidaten en oproep voor leden
– Pauze
– SMWO presentatie. Ronic neemt een beamer mee.
– Meer macht voor de dorpsraad? Jos Beije is verhinderd wegens ziekte. Henk stuurt zijn memo door aan de leden. De notitie staat op de site van de gemeente.
– Rondvraag en afsluiting in de bar

2. Beursvloer

Ronic, Henk en Edith zullen aanwezig zijn. Vragen: vrijwilligers voor dorpsraad en mountainbike parcours en gratis oprichting stichting

3. Koningsdag 26 april

Nico laat woensdag 24-4 weten of er nog vrijwilligers nodig zijn voor het ballonnen opblazen in het dorpshuis om 7.45 uur.
De route van de muziek staat vast. Nico vraagt of Henk voorop wil lopen. De uitnodigingen zullen op de openbare worden uitgedeeld. Om 09.30 uur wordt iedereen verwacht in het dorpshuis. Er zijn 12 zangers voor de aubade.
Daarna gaat iedereen terug naar het dorpshuis voor een oranjebittertje.
De dorpsraad wordt geacht de prijzen voor de ballonnenwedstrijd te regelen.

4. Oranjeontbijt 25 april

De BOC stuurt de dorpsraad nog een uitnodiging voor het Oranjeontbijt. Hier kunnen we met 2 of 3 personen aan deelnemen.

5. Inbraakgolf in Bruinisse

Naar aanleiding van email Niels Habraken zal Ronic alle adviezen van de wijkagent op bru.nu laten zetten. Nico zal contact met de wijkagent opnemen.

6. WVTTK

– Nico en Henk hebben een brief ontvangen van de projectontwikkelaar over plan Meeuwsen. De gemeente probeert de boot af te houden. Wanneer het nieuwe college bekend is wil Nico dit oppakken. Het onderwerp zal op de agenda van de april vergadering worden geplaatst. Nico zal al wel contact met dhr. Tuinstra opnemen.
Henk stuurt de email van de projectontwikkelaar door aan de leden.

De volgende bestuursvergadering staat gepland op: dinsdag 20 mei 20.00uur bij Henk thuis.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.