Agenda bestuursvergadering 20-05-2014

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Financiën
 5. Evaluatie zwerfvuilactie
 6. Evaluatie Openbare Vergadering Dorpsraad 17 april 2014
 7. Evaluatie beursvloer
 8. Evaluatie koningsda
 9. Taakverdeling en activiteitenlijst
 10. Leden werven
 11. Plan Meeuwsen Dorpsweg
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.