Notulen 20 mei 2014 Dorpsraad Bruinisse

Notulen overleg Dorpsraad Bruinisse

 

Datum:                  20-05-2014

Aanvang:                20.00 uur

Locatie:                  Thuis bij de voorzitter

Deelnemers:           Henk Mol (voorzitter, notulen), Nico de Danschutter, Wanda Asmuss-van der Gaag

Afwezig m.k.           Edith Carelsen

___________________________________________________________________________

 

 

  1. Opening Voorzitter refereert aan laatste overleg in april, voor openbare vergadering, in oude samenstelling.

 

  1. Mededelingen Edith ivm herstel van ziekte niet aanwezig. Notulen t/m openbare dorpsraadvergadering reeds op de site gepubliceerd. Aanvulling van Nico is dat Kees van den Bos dan nog kandidaat wethouder is, staat nu als wethouder vermeld.

 

  1. Ingekomen stukken, geen op of aanmerkingen, brief straatnamen riekusweel actiepunt Edith

 

  1. Financiën: Voorzitter stelt voor om leden waarvan in april afscheid is genomen nog een vergoeding toe te kennen. Vergoedingen 2013: Ronic € 180 telefoonkosten, voorzitter en secretaris € 150,- leden € 100, € 25,- per vergadering, Henk nog recht op 3 x € 25,- vergadering. Voorstel om ronic 4/12 telefoonvergoeding = € 60,- en Esther en Ronic 4/12 vergoeding = € 50,- te verstrekken.
  2. Evaluatie zwerfvuilactie Wanda werd daar in het diepe gegooid. ah had alles keurig geregeld ondanks ziekte manager. Gemeente was ook present. Vooraf nog even kortsluiten met scholen volgende keer. 1 school was het helemaal vergeten, andere scholen stonden aan de voorkant ipv achterkant, wat was afgesproken. Wat betreft begroeiing absoluut een goed tijdstip en de kinderen waren zeer enthousiast.

 

  1. Evaluatie openbare vergadering 17-4-2014 Wanda vond de opkomst te laag en wil proberen betrokkenheid te vergroten. Actiepunten / sprekers beter bekendmaken/communiceren. Het laatste agendapunt was te abstract en leverde weinig reactie op. Wanda stelt voor dat flyeren voor de openbare vergadering misschien wel een optie is. Voorbeeld wereldspaardag met cadeautje. Alvast nadenken over onderwerpen volgende openbare dorpsraadvergadering.
  2. Evaluatie beursvloer Henk en Ronic zijn naar beursvloer geweest. Notaris is bereid gevonden om stichting tbv mountainbikeparcours Grevelingendam op te richten om niet. Verder hebben we gereageerd op aanbod van gemeente om cursus ‘hoe werkt gemeentebestuur’ te volgens. Nico stelt voor om hier gebruik van te maken zodra er wat meer leden zijn.

Evaluatie koningsdag leuk dat nieuwe BOC een enthousiaste club mensen is. We hebben dit overgangsjaar met plezier onze bijdrage geleverd en hopen dat nieuwe BOC een stabiele club mensen is welke volgend jaar zelfstandig de koningsdag

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.