Bestuursvergadering 03-12-2013

Agenda bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 03-12-2013
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Henk thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit,
Gast: Edith Carelsen en nieuw aspirant lid Wanda Asmuss-van der Gaag
Afwezig m.k.: Nico de Danschutter en Wim Jumelet
___________________________________________________________________________

1. Opening en welkom aspirant lid Wanda
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken november
4. Financiële stand van zaken – Esther
5. Mountainbike route Grevelingendam – Ronic
6. Planning etentje jaarafsluiting – Ronic
7. Rondje projecten en updates – allen
8. Wat verder ter tafel komt
9. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.