Bestuursvergadering 25-06-2013

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen)
Afwezig m.k.: Wim Jumelet, Nico de Danschutter, Esther Kievit en Eric Meerdink
___________________________________________________________________________

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken mei
4. Ontwikkelingen dorpshuis – Henk
5. Strandje – Henk
6. Trapveldje – Henk
7. Evaluatie seniorenevenement – Esther
8. Rondje projecten en updates – allen
9. Wat verder ter tafel komt
10. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.