Bestuursvergadering 28-5-2013

Aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Update Krammer windmolenpark – Zeeuwind/Deltawind – Spaans/Wallenburg
3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
4. Ingekomen stukken mei
5. Ontwikkelingen dorpshuis – Henk
6. Bespreekuurtje OVB-Dorpsraad – Henk
7. Cameratoezicht bushalte – Ronic
8. Orientatiegesprek R. Huizer – Henk
9. Seniorenevenement – Eric+Esther
10. Rondje projecten en updates – allen
11. Wat verder ter tafel komt
12. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.