Bestuursvergadering 23-04-2013

Aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken april
4. Evaluatie openbare vergadering
5. Opvolging ondernemers enquête
6. Strandje
7. Dodenherdenking
8. Wervingscampagne leden
9. Rondje projecten en updates – allen
10. Wat verder ter tafel komt

11. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.