Openbare najaarsvergadering

Dorpsraad Bruinisse nodigt u van harte uit om de openbare najaarsvergadering bij te wonen op

datum: donderdag 22 november a.s.
inloop: 19.30 uur
aanvang: 19.45 uur

Let op: gewijzigde locatie: NH Verenigingsgebouw, Deestraat 5, Bruinisse

Agenda:

1. Opening door Henk Mol, voorzitter
Toelichting op het thema: De Jeugd Heeft De Toekomst
Ondernemers enquête
Bouwen in Eigen Beheer
2. Goedkeuring notulen openbare voorjaarsvergadering 6 juni 2012
3. Red het Kikkerbadje??

Pauze

4. “Rondje Bru”: een interactieve informatieronde, aansluitend op het thema:
Huttendorp – korte presentatie door Miranda Schiphorst
Kinderburgemeester – mw. Ketting v.d. Goot
C.J.V. – mw. C. Muller
Scouting Bruinisse – bestuurslid
Laat Ze Niet Verzuipen – Ronic Weijenberg
5. Rondvraag
6. Napraten met een drankje

This entry was posted in Agenda openbare vergaderingen, Nieuws. Bookmark the permalink.