Bestuursvergadering 27-11-2012

Agenda bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter en Eric Meerdink
Afwezig m.k.: Wim Jumelet
___________________________________________________________________________

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken november
4. Evaluatie openbare vergadering + vaststelling datum voorjaarsvergadering – Henk
5. Informatie bijeenkomst bouwen in eigen beheer – Nico
6. Plannen Riekusweel – Henk
7. Subsidieaanvragen 2013 – Ronic
8. Aanvraag bijdrage Nutsfonds – Henk
9. Onderwerpen voor folder gemeente – Ronic
10. Rondje projecten en updates – allen
11. Wat verder ter tafel komt
12. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.