Bestuursvergadering 29-10-2012

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Wim Jumelet en Eric Meerdink

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken oktober
4. Openbare vergadering – Ronic
5. Ondernemers enquête – Nico
– Rapport en begeleidende brief
– Donatie Rode Kruis
6. Bouwen in eigen beheer – Nico
7. Interview pilot permanent bewoning Elf Boompjes? – Henk
8. Kijken naar dat wat er niet is – Ronic
9. Rondje projecten en updates – allen
10. Wat verder ter tafel komt
11. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.