Bestuursvergadering 24-09-2012

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter en Eric Meerdink
Afwezig m.k.: Wim Jumelet

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken augustus/september
4. Bijdrage huttendorp – Ronic
5. Ondernemers enquête – Nico
6. Agendapunten openbare vergadering – Ronic
7. Rondje projecten en updates – allen
8. Wat verder ter tafel komt
9. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.