Bestuursvergadering 27-07-2012

Datum: 27-07-2012
Aanvang: 15.15 uur
Locatie: Restaurant Storm
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Esther Kievit, Wim Jumelet en Eric Meerdink
__________________________________________________________________________

1. Opening
De voorzitter opent de (vanwege de vakantie beknopte) vergadering op een voor de dorpsraad ongewone locatie. Noemt als reden het kernbezoek van de burgemeester eerder dezelfde dag en het aansluitende overleg met de heer J. van Esbroek van de Rabobank.
De ingekomen stukken van de maand juli worden meegenomen met die van augustus in de volgende vergadering.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd.

3. Reactie formuleren op voorontwerp bestemmingsplannen Recreatiegebieden
De aanwezige leden vinden een reactie niet noodzakelijk. Ronic zal de gemeente inlichten maar laten weten wel de vinger aan de pols te willen houden.

4. Beeld bekende Bruenaar
De leden willen graag een poll op www.bru.nu in de 3e week van augustus, die na de vakantieperiode. Ronic zal een opzet voor Henk aanleveren en dit ook laten weten aan de Stichting Renesse.

5. Rondje projecten en updates

Ronic:
– Het dorpshuis is bezet op 22 november door de Vogelvereniging. We zullen uitwijken naar het Verenigingsgebouw. De alternatieve locatie dient wel goed gecommuniceerd te worden.
– Voor overige punten: zie actielijst
Henk:
– gaat in september in overleg met Peter de Winter
– zal met manager van Aquadelta in overleg gaan over het strandje en andere diverse zaken
– de column schuift op naar augustus/september
– neemt Ronic haar beurt op toezicht kleedjesmarkt over op 1 augustus
Nico:
– onderzoek kikkerbadje ligt even stil totdat Henk in overleg is geweest met speeltuin St. Annaland.
– Zal de column na die van Henk schrijven

6. Wat verder ter tafel komt
Ronic:
– Henk is akkoord met haar suggestie om het afvalprobleem op de Grevelingendam bij Rijkswaterstaat aan te kaarten
– Vraagt JMC offerte op voor 3 dorpsraadvlaggen t.b.v. evenementen
– Zal de gemeente laten weten dat het onze voorkeur heeft dat de kinderen van het huttendorp Riekusweel apart worden gehoord in het kader van het park aldaar.
– Ergert zich aan de plantenbakken en naar die ochtend gebleken is: de burgemeester ook. Zij zal Harry Davidse nogmaals vragen de bakken aan te planten.
– Heeft div. dorpsorganisaties aangeschreven over een jaarlijkse parkdag. Mocht e.e.a. doorgaan dan kan de DR wellicht subsidie aanvragen bij het Nutsfonds.

Nico:
– Vraagt of hij het fenomeen ‘particulier woonproject’ verder mag gaan onderzoeken als mogelijke invulling van de oude locatie Bruse Boys. In diverse andere provincies is dat succesvol gebleken.

7. Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 16.00 uur.
De volgende vergadering zal op maandag 3 september plaatsvinden. Locatie volgt.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.