Bestuursvergadering 03-09-2012

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Esther thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Wim Jumelet en Eric Meerdink
Afwezig m.k.: Nico de Danschutter

_______________________________________________________________

1. Opening

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering

3. Ingekomen stukken augustus/september

4. Beeld bekende Bruenaar – Ronic

5. Evaluatie Kernbezoek – Henk

6. Evaluatie overleg Rabobank – Henk

7. Evaluatie openbare vergadering – Henk

8. Rondje projecten en updates – allen

9. Wat verder ter tafel komt

10. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.