Bestuursvergadering 27-07-2012

Aanvang: 15.15 uur
Locatie: Restaurant Storm
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Esther Kievit, Wim Jumelet en Eric Meerdink
________________________________________________________________

1. Opening

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering

3. Reactie voorontwerp bestemmingsplannen Recreatiegebieden – Henk

4. Beeld bekende Bruenaar

5. Rondje projecten en updates – allen

6. Wat verder ter tafel komt

– Contact leggen met Rijkswaterstaat afvalprobleem Grevelingendam
– Vlag dorpsraad
– Overleg park Riekusweel (met kinderen?)
– Lege plantenbakken voor de Vanger
– Locatie najaarsvergadering
– Subsidie- kapitaalfondsen (email 22/6)

7. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.