Notulen openbare vergadering 06-06-2012

Locatie: Dorpshuis de Vanger, Bruinisse
___________________________________________________________________________

1. Opening door Henk Mol, voorzitter
Henk opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen van harte welkom en neemt de agenda door met de ca. 25 bezoekers.

2. Voorstellen van en stemming over nieuw lid/adviseur: drs. N. de Danschutter en dhr. W. Jumelet
Henk stelt het lid en de adviseur voor. Dhr. E. v.d. Bos stelt de vraag waarom Wim geen bestuurslid maar wel adviseur wil zijn. Wim licht toe dat hij vanwege andere werkzaamheden waarvoor hij op elk moment van de dag kan worden opgeroepen, geen kans ziet in het bestuur plaats te nemen. Ronic voegt toe dat het steeds meer gewoonte wordt om projectmatig aan te sluiten bij clubs/verenigingen en dat men liever geen bestuursfunctie wil. Ook op deze manier kunnen vrijwilligers zich nuttig maken voor de kern. Henk roept de aanwezigen op zich op te geven om als bestuurslid of adviseur. Hierna worden zowel Nico als Henk zonder tegenstemmen gekozen door de aanwezigen.

3. Goedkeuring financiële administratie 2011 door de kascommissie: Cees Heule en Jan Greijn. Vaststellen nieuwe kascommissie.
De voorzitter licht toe dat het gebruikelijk is dat 1x per jaar het financiële huishoudboekje van de dorpsraad wordt gecontroleerd. Dit jaar hebben zitting in de kascommissie: Cees Heule en Jan Greijn. De stukken zijn door de commissie voor akkoord bevonden. Cees Heule treedt nu af, Jan Greijn stelt zich nog 1x beschikbaar. Mw. C.M. Weijenberg-Posthoorn stelt zich beschikbaar voor komend jaar en wordt aangenomen.

4. Uw veiligheid in en om het huis (inbraakbeveiliging, veilig internet-bankieren, etc.), door Freek Hullekens, wijkagent Gemeente Schouwen Duiveland
De voorzitter leidt de wijkagent in die toelichting op dit actuele onderwerp zal geven.
Zijn belangrijkste advies: gebruik je boerenverstand en denk logisch na.
Sinds 1-1-2012 is er 7 keer in huis ingebroken in Bruinisse, waarvan 1x op de nieuwe jachthaven. Geografisch gezien maken de huizen die grenzen aan de Parallelweg, bushalte en de N59 de meeste kans op ongewenst bezoek. Toch is het de laatste jaren veiliger geworden op straat, ook voor senioren.

Tips om het huis veiliger te maken:
– hang- en sluitwerk door vakman aangebracht volgens politiekeurmerk www.politiekeurmerkveiligwonen.nl
– Ook als je eventjes weggaat of boven gaat douchen: deuren en ramen op slot.
– geen sleutels verstoppen buiten, inbrekers kennen dit.
– geen sleutels aan de binnenkant van de deur, wel aan een haakje hangen op een vaste plaats
– vandalismebestendige buitenverlichting aanbrengen, bv sensorlampen.
– registreer en fotografeer kostbaarheden of neem/huur een kluis.
– niet de meisjesnaam op het naamplaatje op de deur.
– op vakantie: lampen en of radio aansluiten op een tijdschakelaar en gordijnen open laten.
– laat de brievenbus leeghalen en meld buren dat u wegbent.
– spreek geen welkomstboodschap in op uw voicemail.
– spreek met de buren af om een oogje in het zeil te houden en geef een sleutel af
– niet op twitter of facebook zetten dat je op vakantie bent

Op de vraag van Wim Jumelet: hoe komen hulpdiensten binnen bij nood, meldt Freek dat deze toch altijd kunnen binnenkomen.

Tips voor visite aan de deur:
– Laat onbekenden niet binnen. Neem een deurspion of kijkgaatje. Praat alleen met vreemden door een deurraam of via een slot met een kierstandhouder.
– Oplichters doen er alles aan om binnen te komen en kennen allerhande smoezen. De juiste mensen maken een afspraak.
– Nooit uw pincode geven. Bel zelf een alarmnummer. Vraag om een legitimatiebewijs. U vertrouwd het niet: bel 112!
– Kopen aan de deur gebeurd vaak overhaast. Het valt onder de colportagewet: boven € 34,– heeft u 8 dagen bedenktijd en kunt u de koop dus annuleren. Let op: aanbetaling is niet verplicht.
– Huur liever geen diensten aan de deur in. Wanneer u dat toch doet: spreek vooraf een vaste prijs af.

Tips voor telefonische verkoop:
– let op waar u ja tegen zegt en geef geen privé info af.
– Wilt u liever niet gebeld worden: www.bel-me-niet.nl

Tips voor de computer:
– Spam: nooit emailadres, creditcard of bankgegevens invullen. Nooit uitschrijven op SPAM!
– gebruik een spamfilter of ga naar www.spamfighter.com voor een gratis versie.

Tips voor veiligheid op straat:
– Op drukke plaatsen zijn zakkenrollers actief. Laat uw tas nooit onbewaakt achter. Sleutels in uw jaszak en niet in de tas.
– Wel in de tas: een kaartje met bloedgroep en welke medicijnen u gebruikt.
– Stop uw geld goed weg: geen portemonnee in de achterzak of in de rollator. Wel in de binnenzak of hals-tasje.
– Niet te veel geld meenemen maar pin liever.

Tips voor veilig pinnen:
– Uw pincode is persoonlijk, verzin een ezelsbruggetje en laat niemand meekijken bij het pinnen.
– Pas gestolen of kwijt: bel de bank om uw pas te laten blokkeren
o 24 uur per dag bereikbaar:
 ABN AMRO 0900-0024
 Rabo 088-7226767
 ING 058-21260000
– Verlaag uw opnamelimiet, zodat dieven niet zoveel kunnen opnemen en de schade beperkt blijft.
– Verlaag het bedrag dat u rood mag staan.
– Gebruik geen kapotte automaat en neem geen hulp van anderen aan

Tips voor veilig over straat:
– Plan uw route van te voren via 0900-9292 of www.ov9292.nl Op drukke plekken loopt veel gespuis rond. Stop uw vervoersbewijs niet in de portemonnee maar in de zak.
– Stel een ICE (in case of emergency) in. In geval van nood bellen de hulpdiensten dan dit nummer van uw contactpersoon.
– Laat uw tas thuis. Wanneer dit niet kan, draag deze aan de woningkant en niet aan de openbare weg.
– Geen adreslabel aan uw sleutel en stopt deze niet in de tas: de dief linkt de papieren aan de sleutels.
– Wanneer u ’s avonds over straat moet, plant u dan de veiligste route.
– Doe altijd aangifte bij de politie van een misdrijf, dan weet de politie wat er in een kern leeft.
De politie signaleert dan trends en schakelt ook anderen in wanneer nodig.
– Bij ernstige misdrijven, fraude, schending integriteit mag u ook anoniem melden: 0800-7000

Op een vraag van mw. Maris ( men is vaak bang voor gevolgen en durft geen aangifte te doen ) meldt Freek dat veiligheid altijd voorop dient te staan. Niet aangeven kan ook frustreren. Hij geeft de tip om het met elkaar te doen. Helaas is getuigenbescherming in de Nederlandse wet niet voldoende voorzien.
Dhr. Greijn meldt dat men een aangifte vaak te omslachtig vindt. Jammer genoeg blijkt de politie ook een politieke organisatie met de daarbij behorende papierwinkel. Ter afronding meldt Freek dat slachtoffers altijd hulp kunnen krijgen van Bureau Slachtofferhulp. Vraag er gerust naar.

Na afloop voegt de voorzitter nog toe dat gebleken is dat sociale controle ook voor kinderen heel positief werkt in de ontwikkeling.

Pauze

5. “Rondje Bru”: een interactieve informatieronde.
Diverse onderwerpen passeren de revue:

– Gat van Bru: de dorpsraad is bijgepraat door dhr. R. Veldhuizen. Er zijn meerdere partijen bij betrokken waardoor het er niet eenvoudiger op wordt. Vast staat wel dat in het gat de nieuwe Etos/Gall&Gall/AH zullen verrijzen, maar een termijn is niet aan te geven. Op de oude locatie zullen andere winkels komen. De dorpsraad heeft hulp aangeboden ter ondersteuning en blijft positief gestemd. Dhr. Erik vd Bos oppert gewoon om het huis van dhr. Bal heen te bouwen.

– Dhr. J. Hoep van Bruse Boys geeft een toelichting op de voortgang nieuwbouw sportpark en roemt de inzet van alle vrijwilligers zonder welke dit allemaal niet mogelijk was geweest.

– Dhr. E. van Gilst van het Bruus Oranje Commitee verteld dat de opzet van de Koninginnedag viering succesvol is geweest. Men is het volgende jaar al weer voorzichtig aan het invullen, maar er kunnen nog geen verdere mededelingen worden gedaan.

– Henk wijst op het voorontwerp bestemmingsplan waarvoor op 14 juni as een informatieavond is gepland. Hij roept alle inwoners op even te komen kijken naar eigen woning/bedrijf zodat toekomstige plannen geen vervelende verrassingen zullen opleveren. Dhr. Erik vd Bos onderschrijft deze oproep. Voor de inwoners van buurtschap Zijpe en alle betrokkenen bij het industrieterrein is eerder die week een aparte informatieavond georganiseerd.

– Dhr. J.L. den Dikken van GZH, verantwoordelijk voor de korte termijn ingrepen aan de Grevelingendam geeft een korte toelichting op de zaken die daar op stapel staan. Er worden diverse vragen gesteld vanuit het publiek
o Dhr. A. Ruitenbeek: waarom worden de Japanse oesters niet weggehaald? Er vallen jaarlijks vele gewonden onder de zwemmers? Antwoord: men heeft goede ervaringen met weghalen op andere plaatsen en overweegt het aan de Grevelingen nu ook te doen.
o Dhr. H. Schot verteld al meermalen te hebben gemeld dat het aangespoelde wier ter hoogte van het monument veel stank veroorzaakt en vind dat niet gastvrij overkomen. Dhr. Hoogerheide onderschrijft dit. De opmerking wordt meegenomen richting Grevelingenschap.
o Ook vraagt dhr. H. Schot om een goed fietspad van de sluis naar de nieuwe verzorgingsplaats.
o Dhr. Hoep vraagt of er een doorgang naar het Zoommeer gepland staat op de lange termijn. Hierop wordt bevestigend geantwoord.
o Dhr. J. de Waal vraagt of het getij weer terugkomt in de Grevelingen. Ook dit wordt bevestigd ( ong. 50cm verval )

– De voorzitter noemt het vernieuwde havenplateau. Dhr. W. Jumelet vindt dat de middelste mosseltribune gevaarlijk dicht langs de rijbaan staat. De secretaris van de dorpsraad zal dit op de eerstvolgende commissievergadering gemeenteraad (12/6) melden bij de wethouder.

6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7. Napraten met een drankje
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en nodigt iedereen uit om nog even na te praten aan de bar.

This entry was posted in Verslagen Openbare Vergaderingen. Bookmark the permalink.