Bestuursvergadering 26-06-2012

Agenda bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Noorddijk, bij Henk thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Wim Jumelet, Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Eric Meerdink
Gasten a.p. 2: John van Wallenburg (Magrid) en Marco Spaans (Zeeuwind)
___________________________________________________________________________

1. Opening
2. Update status windpark Krammersluizen door bovengenoemde gasten (20 min)
3. Ingekomen stukken
4. Goedkeuring notulen vorige vergadering
5. Programma kernbezoek – Ronic
6. Reactie formuleren op voorontwerp bestemmingsplannen Bruinisse en Recreatiegebieden – Henk
7. Reactie op planning gemeente aangaande Riekusweel IV en nieuwbouw scouting? – Henk
8. Beeld bekende Bruenaar – Henk
9. Indeling kleedjesmarkt – Ronic
10. Rondje projecten en actiepunten updates – allen
11. Wat verder ter tafel komt
12. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.