Bestuursvergadering 29-05-2012

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Noorddijk, bij Henk thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Eric Meerdink, Esther Kievit
Aspirant leden: Wim Jumelet, Nico de Danschutter
___________________________________________________________________________

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
4. Financiële stand van zaken (incl. subsidieverzoeken Visserskoor 2012, BOC 2013) – Esther
5. Evaluatie aspirant leden/adviseur – Henk
6. Verslag vooroverleg wethouder en openbare vergadering+planning datum najaarsvergadering – Henk
7. Toelichting Gat van Bru – Roberto Veldhuizen ( wanneer deze ter vergadering aanschuift )
8. Rondje projecten en actiepunten updates – allen
9. Wat verder ter tafel komt
10. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.