Bestuursvergadering 01-12-2011

1. Inloopkwartiertje
2. Opening
3. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
4. Goedkeuring notulen vorige vergadering
5. Cursus gemeentebestuur – Ronic
6. Voorstel Kerst/Nieuwjaar high tea – Henk
7. Oversteekplaats N59 – Henk
8. Evaluatie bijeenkomsten en openbare vergadering – allen
– overleg BOC-OVB-DR – Eric
– Evaluatie Hart van Leefbaarheid – Henk
– Afscheid Maria – Esther
– Openbare vergadering – allen
– Inloopavond Zeeuwind – Ronic
– Laat ze niet verzuipen – Ronic
– Plattelandsparlement Den Haag – Henk
– Overleg wethouder – Henk
– Workshops Welzijnshuis – Ronic
9. Rondje project en actiepunten updates – allen
10. Wat verder ter tafel komt
11. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.