Bestuursvergadering 26-09-2011

Datum: 26-09-2011
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Dorpshuis de Vanger, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Eric Meerdink, Ronic Weijenberg (notulen),Esther Kievit
________________________________________________________________________
1. Inloopkwartiertje
2. Opening
3. Overleg over voortgang WZB – Thijs van Damme ( gem.SD ) en Thomas Vos ( welzijnhuis )
4. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
5. Goedkeuring notulen vorige vergadering
6. Goedkeuring aangepaste reglementen – Ronic
7. Zitting in bestuur Dorpshuis – Henk
8. Oversteekplaats N59 – Henk
9. Platform dorpsraden – Ronic
10.Rondje project en actiepunten updates – allen
11.Wat verder ter tafel komt
12.Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.