Bestuursvergadering 29-08-2011

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Dorpshuis de Vanger, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol, Eric Meerdink, Ronic Weijenberg (notulen) Esther Kievit
Afwezig m.v.: Maria Habraken
_________________________________________________________________________
1. Opening
2. Presentatie Zeeuwind
3. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
4. Goedkeuring notulen vorige vergadering
5. Bespreken nieuwe kandidaten H. Heinemans en A. vd Wees-allen
6. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter-allen
7. Strategische Visie Bruinisse-Tij van de Toekomst-allen
8. Bruinisse in de Branding-allen
9. Toekomst Kikkerbadje-Ronic
10. Evaluatie snuffelmarkt-Ronic
11. Rondje project en actiepunten updates – allen
12. Wat verder ter tafel komt
13. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.